Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, March 29, 2009

DOA QUNUT WITIR

Berikut adalah senarai doa qunut ketika solat sunat witir berdasarkan sunnah.Maksudnya:
"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana orang yang telah Engkau urus. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha’ (ketetapan), dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina [dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia]. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Tinggi"

(HR Ashhabussunan, Ahmad Darimi, Hakim dan Baihaqi. Di antara dua kurung menurut riwayat Baihaqi. Lihat Shahih Tirmidzi 1/144, Shahih Ibnu Majah 1/194 dan Irwa’ulghalil oleh Al Albani 2/172)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment