Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2003 : INFORMATION TECHNOLOGY

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Ng Chee Ven Online Project Management Link
1 2 3 4

Cheok Hou Seng Developement Of A PC - Based Coastal Wave Information System For The East Coast Of Peninsular Malaysia - Case Study Of Kuantan Pahang Link Link

Ng Ching Nam Ramalan Permintaan Perumahan Kos Rendah Di Kawasan Bandar Mggk-nn - Satu Pendekatan Siri Masa Link
1 2 3 4

Saiful Nizam Sekari Sistem Maklumat Tender JKR Kota Bahru Secara Atas Talian Link
1 2 3 4 5 6Ahmad Khaierul Abdullah Sistem Maklumat Penyelenggaraan Jalan Secara Online Link
1 2 3 4 5 6Ku Azril Ridzhie Ku Ahmad Pengurusan Dan Perkongsian Pengetahuan CAD Melalui Pembangunan Pangkalan Data Bagi Jurutera Awam Link
1 2 3 4 5 6Mohd Azmir Ismail Sistem Pengurusan Projek JKR Johor Bahru Diatas Talian Link
1 2 3 4 5 6Helmi Halim PEngurusan Dan Perkongsian Pengetahuan CAD Melalui Pembangunan Portal Bagi Jurutera Awam Link
1 2 3 4 5 6 7


Tor Kian Seong Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Sistem Perparitan Dan Sistem Pembentungan Taman Changlun 11 Link
1 2 3 4 5 6Chow Chin Khoon Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Untuk Inventori Jalan Kepala Batas Ke Alor Setar Kedah Link
1 2 3 4 5 6Yam Chien Mei Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Infrastruktur Link
1 2 3 4 5 6No comments:

Post a Comment

Post a Comment