Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2003 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING PARTS 2

NAMA

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

Ang Chee Lin Aplikasi Kualiti Air Dalam Kajian Pemuliharaan Sungai ( Kajian Kes Permodelan Equal2 Sungai sebulung ) ) Link Link
Cheng Guan Voon Penggunaan Karbon Teraktif Daripada Tempurung Kelapa Sawit ( MOPAS ) Dalam Rawatan Air Berwarna ) Link Link
Chu Kwai Kuen Pembangunan Perisian Visual Basic 6 Untuk Pengolahan Air Larut Lesap Menggunakan Tanah Bencah Buatan Sistem Permukaan Bebas Link Link
Clarence Goh Boon Kai Pemuliharaan Sungai - Punca Bertitik Kajian Kes Sungai Segget Link Link
Ermie Dharlya Che Daud Kajian Perbandingan Terhadap Kesan Airsisa Teroksidansasi Daripada Proses Pensterilan Selanjar & Konversional Terhadap Persekitaran Link Link
Hwa Ser Piow Wastewater Treatment Plant Desing Advisor ( Wasda ) Version Oxidation Ditch Link Link
Khairul Anuar Mohd Yunus Penilaian Kesan Hakisan Tanah Semasa Aktiviti Pembersihan Tapak Link Link
Khow Weal
Kheng
Potensi Guna Semula Sisa Kelapa Sawit Dalam Pertanian Link Link
Teoh Kah Waie Pencemaran Hinggar Di Kawasan Perindustrian Senai Link Link
Mohd Zafuan Arif Kadim Penyingkiran Warna Daripada Air Sampel Menggunakan Karbon Teraktif Link Link
Muhd Fakhzan Abidin Kesan Penambakan Laut Oleh Singapura Terhadap Malaysia Link
Nor Azizah Marhad Penjanaan Semula Sisa Buangan Kelapa Sawit Untuk Pemuliharaan Sungai Link
Nor Kissty Abror Kesan Pembinaan Asrama Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Alam Sekitar Link Link
Norkhalisa Zainudin Potensi Guna Semula Sisa KElapa Sawit Dalam Pertanian Link Link
Normasnana Mohd Noor Kajian Perbandingan Terhadap Kesan Air Sisa Terkondensasi Daripada Proses Pensterilan Selanjar Dan Konversional Terhadap Persekitaran Link Link
Nur Zamakhashary Mohd Idris Penggunaan Kaobon Teraktif Daripada Tempurung Kelapa Sawit ( Tekesa ) Untuk Menyingkirkan Detergen Dalam Proses Rawatan Airsisa Link Link
Painsin Somidin Kesan Tambakan Laut Oleh Kerajaan Singapura Terhadap Malaysia Link Link
Pirabagaran Balasingam Teknologi Pemuliharaan Sungai Tercemar Serta Kaedah Pengawasannya Link Link
Razita Husin Kajian Pengolahan Air Larut Lesap Dengan Menggunakan Sistem Tanah Bencah Buatan Jenis Sub Permukaan Link Link
Ruziana Ruzaini Kajian Penjanaan Sisa Pepejal Di Taman Pelangi Johor Bahru Link

No comments:

Post a Comment

Post a Comment