Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2003 : HYDRAULIC AND HYDROLOGY PARTS 2

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Norazizi Bin Aziz Kajian Kesan Penyerakan Sedimen Akibat Pembuangan Pasir Dan Lumpur Link Link
Tan Yong Khang Pengenalpastian Fungsi Objektif Yang Paling Sesuai Dalam Kalibrasi Parameter Model Hidrologi Link Link
Lim Toh Wen Simulasi Model Hujan Air Larian Dengan Perisian HEC - HMS ( Kawasan Tadahan Sungai Lui ) Link

Wzzad Izaidy Zakariah Model Hujan Air Larian Menggunakan HEC - HMS Bagi Kawasan Tadahan Sungai Kelang Link Link
Syaherman Johar Teknik Pembinaan Dan Pengurusan Dalam Penyelesaian Kejuruteraan Alam Sekitar Bagi Penstabilan Tebing Sungai Link
1
3 4
Azrul B Moktar Prestasi Loji Rawatan Airsisa Dan Kesannya Terhadap Sungai Skudai Link

Mohd Ruswadi Bin Salleh Kajian Keberkesanan Perangkap Sampah Di Daerah Johor Bahru Link

Shamala A/p Sambasiram Mengkaji Hubungan Hujan Airlarian Menggunakan Perisian HEC - HMS Link Link
Jamilah Bte Waili Kesan Pengaruh Jarak Antara Tiang Dan Sudut Aliran Terhadap Kerokan Disekitar Tiga Tiang Selinder Link Link
Loo Hock Hin Kajian Kesan Pengerokan Pasir Laut Terhadap Alam Sekitar Dalam Aspek Hidrologi Link
1 2 3 4
So Wee Siang Simulasi Model Hujan Air Larian Dengan Menggunakan Perisian HEC - HMS ( Kawasan Kajian : Tadahan Sungai Bekok ) Link

Erica Dina Penilaian Terhadap Masa Susulan Dan Pengurangan Aliran Puncak Hidrograf Dari Kolam Takungan Kawalan Banjir Bersiri Link
1 2 3 4 5 6 7

Sarinah Sultan Ibrahim Pembentukan Isoyet Menggunakan Kaedah Krigin Link
1 2 3 4 5 6 7

Mohd Abd Aziz Ab Manaf Keberkesanan Flum Genting Sebagai Struktur Pengukur Kadar Alir Link
1 2 3 4 5 6 7

Mohd Sukri Othman Pekali Rintangan Bagi Aliran Saluran Terbuka Berumput Link
1


5 6


Nik Ibrahim Nik Mahmud Kajian Fizikal Terhadap Saliran Bertingkat Di Kawasan Bercerun Link

Mohd Azrin Mesni Kajian Rekabentuk Dan Keberkesanan Toe Protection Terhadap Sistem Pengawalan Hakisan Pantai Link


3
5 6


Zaifulnizam Bin Othman Kajian Banjir Didalam Kawasan Tadahan Sungai Skudai Link
1 2 3 4 5 6 7

Norhalim Abd Wahab Beban Nutrien Dan Pencemaran Dari Tadahan Kelapa Sawit Link
1 2 3 4 5 6


Siti Baizura Mohd Melukis Peta Isoyet Menggunakan Kaedah Kriging Link
1
3 4 5 6


No comments:

Post a Comment

Post a Comment