Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2004 : STRUCTURE AND MATERIALS PARTS 2

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Azlan Md Noor Pengurusan Tapak Bina Dalam Pembinaan Bangunan Link Full Thesis

Lye Yee Shin Penggunaan Perisian Komputer Dalam Analisis Dan Reka Bentuk Konkrit Bertetulang Link
1 2 3 4 5 6Thong Pui Ling Strategi Penyiasatan Untuk Penilaian Pembaikan Dan Retrofit Struktur Jambatan Link
1 2 3 4 5 6 7


Mohd Asri Ibrahim Penggunaan Perisian Perangcangan Didalam Industri Pembinaan Link Full Thesis

Goh Pey Shan Perbandingan Secara Sistem Konvensional Dan Sistem Kerangka Keluli - Satu Kajian Kes Link
1 2 3 4 5 6Lim Say Wei Kajian Perbezaan Konkrit Pratuang Dengan Konkrit Tuang Disitu ( Dari Segi Kos, Masa Dan Kualiti Pembinaan Link
1 2 3 4 5 6 7


Lai Phui Hua Analisis Dan Rekabentuk Rasuk Puntiran Tidak Dihalang Sisi Secara Sokong Mudah Dengan Menggunakan Kod Platatik BS8110 Dan ACI Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Nurul Annuar Ghazali Analisis Papak Menggunakan BS 8110 Dan Unsur Terhingga Link
1 2 3 4 5 6Mohd Faizal Annual Kekuatan Tiang Kayu Meranti Merah Muda Link Full Thesis

Rosli Nooral Azhar Rekabentuk Sistem Papak Konkrit Pasang Siap Jenis T - Kembar ( Kajian Perbandingan ) Link
1 2 3 4 5
Robert Heng Wei Kiong Penilaian Keatas Struktur Konkrit Menggunakan Kaedah Ujian Musnah Dan Ujian Tanpa Musnah Link
1 2 3 4 5 6 7


Severin Anak Vincent Analisis Dan Rekabentuk Plastik Kerangka Portal Berbantukan Aturcara Visual Basic Link
1 2 3 4 5 6 7


Roslan Hashim Perbandingan Rekabentuk Struktur Rasuk Rencam Dengan Menggunakan Kaedah Tindakbalas Linear Dan Kaedah Blok Tegasan Bagi Konkrit Ringan Untuk Keluli Bergred S355 Link
1 2 3 4 5
Abd Razak Lateh Pengaruh Motar Terhadap Keputusan Ujian Tanpa Musnah Bagi Konkrit Link
1 2 3 4 5 6 7


Ayu Liza A Aziz Kajian Kerosakan Struktur Bangunan Di Kampus UTM Skudai Johor : Kajian Kes Kolej Tun Fatimah Dan Makmal Marin FKM Link
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baizura Hamzah Kekuatan Struktur Kayu Bersambung Jejari Link
1 2 3 4 5 6 7


Faizul Ismail Mohd Analisis Tangki Air Menggunakan Perisian LUSAS Link
1 2 3 4 5
Hazerishah Katab Perbandingan Perbezaan Kos Antara Reka Bentuk Rasuk Segiempat Dan Reka Bentuk Rasuk Bebibir Berdasarkan BS8110 Link
1 2 3 4 5
Jerry Forbes Chang Penderia Gentian Optik Sebagai Pemantau Struktur Kajuruteraan Awam Link
1 2 3 4 5 6 7


Mohd Fadly M Aris Panjang Efektif Bagi Reka bentuk Tiang Link
1 2 3 4 5 6 7


No comments:

Post a Comment

Post a Comment