Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2004 : STRUCTURE AND MATERIALS : MANAGEMENT PARTS 1

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Mohd Ridzuan Abd Rahim Pembinaan Jalan Luar Bandar Di Gua Musang Link Full Thesis

Mohd Awi Ibrahim Ciri Ciri Pengurus Projek Yang Berkesan Didalam Industri Pembinaan Link


Kiew Siaw Hiong The Study On Land Development Approaches By Sarawak State Government Link
1 2 3 4 5 6 7


Lee Keng Seng Perlaksanaan Dan Keberkesanan Teknik Kawalan Kualiti Link
1 2Mohd Fazli Idris Kajian Prestasi Kontraktor Kecil Di Kelantan Link
1 2 3 4 5 6Lim Lip Chong Study On The Performance And Development Of Calss F Contractors In Samarahan Divison Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Lim Kean Kean Total Quality Management ( TQM ) In Construction Organisation Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Mohd Mahmood Komunikasi Di Tapak Bina Link Full Thesis

Zaidi Bin Ibrahim Kajian Keatas Pembaziran Bahan Di Tapak Bina Link
1 2 3 4 5
Abd Jamal Ibrahim Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Dan Infrastruktur Awam Di Pelabuhan Johor Link Full Thesis

Harith Khalid Masalah Kecacatan Bangunan Perumahan Selepas Penyerahan Kunci - Kajian Kes Link
1 2 3 4 5 6Muhd Suhaimi Ibrahim Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Hospital Link
1 2 3 4 5 6Roger Anak Howell Pengurusan Penyelenggaraan Sistem Bekalan Air Di Kuching Serawak Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Larry Ranti Anak Tair Pengurusan Projek Pemasang Paip Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Ahmad Rashdan A Rashid Bekerja Selamat Diruang Terkurung ( Safe Working In Confined Space ) Link
1 2 3 4 5 6Aishah Che Amran Mencapai Kebolehsenggaraan Didalam Projek Bangunan Link
1 2 3 4 5 6Emelia Nurhayati A Rahim Penyelenggaraan Landasan Keretapi Berkembar Link
1 2 3 4 5 6 7


Mohd Noor Asham Suradi Pemantauan Dan Pengawalan Projek Menggunakan Perisian Primavera Link
1 2 3 4 5 6 7


Muhd Sulaiman Yusof Pengurusan Risiko Melalui Kaedah Pengendalian Projek Didalam Industri Pembinaan Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Noor Azaliza Othman Pengambilan Pekerja Asing Dalam Sektor Pembinaan Di Malaysia Link
1 2 3 4 5 6 7


No comments:

Post a Comment

Post a Comment