Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2004 : TRANSPORTATION PARTS 2

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Nor Hafizah Mat Nor Pembangunan Inventori Jalan Kawasan Kampus UTM Menggunakan Fotogrametri Udara Link
1 2 3 4 5 6 7


Noraidah Sikas Trafic Evaluation On Climbing Section On Rural Road Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Rikienor Zainordin Kesan Penggunaan Tiub Tayar Terpakai Terhadap Bitumen Dan Premix Link
1 2 3 4 5 6 7


Rizal Zaulkipli Kajian Pengangkutan Awam Di Taman Perumahan Bagi Daerah Temerloh ( Penilaian Semula Laluan Bas ) Link
1 2 3 4 5 6 7


Sonia Yutellia Mohd Yusob Kajian Kerosakan Turapan Blok Konkrit Saling Mengunci Terhadap Sambungan Jalan Link
1 2 3 4 5 6 7


Wan Norazleny W Awang Penilaian Bahan Tampalan Lelubang Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Zaharah Samsudin Penilaian Rintangan Gelincir Keatas Permukaan Turapan Di UTM Skudai Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Zulina Zulkefeli Penilaian Lapisan Permukaan Jalan Di UTM Skudai Link
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Izudin Zulkefli Kaedah Turapan Jalan Dalam Bidang Kejuruteraan : Kajian Kes Perbezaan Kos Pembinaan Diantara Kaedah Konvesional Dan Kaedah Intensif Buruh Link
1 2 3 4 5
Muhd Amirul Azahar Kajian Air Larian Permukaan Pada Turapan Anjal Link
1 2 3 4 5 6 7


Nor Hafizah Mat Nor Pembangunan Inventori Jalan Kawasan Kampus UTM Menggunakan Fotogrametri Udara Link
1 2 3 4 5 6 7


Noridah Sikas Trafic Evaluation On A Climbing Section On Rural Road Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Rizal Zaulkipli Kajian Pengangkutan Awam Di Taman Perumahan Bagi Daerah Temerloh ( Penilaian Semula Laluan Bas ) Link
1 2 3 4 5 6 7


Sonia Yutellia Mohd Yusof Kajian Kerosakan Turapan Blok Konkrit Saling Mengunci Terhadap Sambungan Jalan Link
1 2 3 4 5 6 7


Wan Norazleny Wan Awang Penilaian Bahan Tampalan Lelubang Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Zaharah Samsudin Penilaian Rintangan Gelinciran Keatas Permukaan Turapan Di UTM Skudai Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Zulina Zulkefli Penilaian Lapisan Permukaan Jalan Di UTM Skudai Link
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elina Takbir Ahmad Kesan Abu Sekam Padi Dalam Bitumen Terhadap PRA - Campuran Link
1 2 3 4 5 6 7


Fazanina Azlin Amarudin Kesan Jermang Besi Keatas Sifat Bitumen Link
1 2 3 4 5 6Muhd Naim Abd Wahab Kesan Air Terhadap Dandanan Permukaan Link
1 2 3 4 5 6 7

No comments:

Post a Comment

Post a Comment