Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2004 : HYDRAULIC AND HYDROLOGY PARTS 1

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Wahab Lias Kajian Penggunaan Flocculant Sebagai Agen Flokulasi Bagi Rawatan Air Untuk Loji Air Batu Kitang Kuching Link
1 2 3 4 5 6 7


Friddy Sonong Kajian Sistem Retikulasi Bekalan Air Perumahan Di Matang Kuching Link
1 2 3 4 5 6 7


Ng Khai Hoong Effects Of SMART ON FLOOD FLOW WITH MIKE 11 Application Link
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chow Kim Yeh Ujikaji Makmal Penentuan Sekali Kebolehtelapan Link
1 2 3 4 5 6Thian Kim Tai Study Of Water Resources At Sempadi, Lundu District Sarawak Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Adeli Nawi Penganggaran Kadaralir Puncak Kawasan Tadahan Kecil Tanpa Cerap : Kaedah UH Sintetik Dan Rational ( MASMA ) Link Full Thesis

Ng Boon Tuan Kajian Rekabentuk Link
1 2 3 4 5 6SV Kalaiselvam Flood Mitigation In Kuala Lumpur Through Implementation Of Smart Tunnel Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Lim Siau Soon Kajian Hidrologi Kawasan Tadahan Di Universiti Malaysia Serawak Kota samarahan Sarawak Link
1 2 3 4 5 6Mohd Fauzi Ibrahim Penggunaan ISO9000 Dalam Pembinaan Bangunan Link
1 2 3 4 5 6Mohd Narowi Tahir Pengurusan Putera Jaya Dengan Menggunakan Pengaturcaraan Komposit Fuzzy ( Selepas Pembinaan ) Link
1 2 3 4 5 6 7


Asraf Omar Kajian Makmal Keatas Dua Silinder Berkumpulan Dibawah Tindakan Gabungan Arus Dan Ombak Link
1 2 3 4 5 6Mohd Hazman Ibrahim Kajian Banjir Didalam Kawasan Tadahan Sungai Melana Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Mohd Hamdan Harun Penggunaan Struktur Pelesap Tenaga Untuk Mengurangkan Halaju Di Alur Limpah Link
1 2 3 4 5 6Muhd Muzammir Rosli Pergerak Bahan Terancang Di Liku Saluran Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Nur Haniza Omar Kawalan Banjir Menggunakan Kaedah Kolam Tadahan Didalam Kawasan Tadahan UTM Link
1 2 3 4 5 6 7


Roshidi Mohd Operasi Pengorekan Untuk Penambakan Tanah Di Persisiran Pantai Di Pulau Pinang Link
1 2 3 4 5 6Sabri Ismail Pemodelan Lebat Hujan - Air Larian Menggunakan HEC - HMS Di Sungai Lui Link
1 2 3 4 5 6 7 8

Shaira Mohd Hussin Penentuan Kualiti Aliran Dasar Dan Aliran Ribut Dari Tadahan Penempatan Link
1 2 3 4 5 6 7


Shamsul Azizi Ibrahim Penentuan Beban Bahan Cemar Tidak Bertitik Dari Tadahan Perumahan Link
1 2 3 4 5 6 7

No comments:

Post a Comment

Post a Comment