Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2005 : INFORMATION TECHNOLOGY PARTS 1

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

PARTS

Joy Diona Peter Aplikasi SMG Dalam Pengurusan Lubang Jara Di Sabah Link Link
1 2 3 4 5 6 7


Daniel Prancis Aplikasi SMG Dalam Penentuan Kawasan Perlindungan Air Di Daerah Tambunan Sabah Link
1 2 3 4 5 6 7


Mohd Khairulhazwan Document Management System In Construction Industry : MS ISO 9001 Link Link

Nagor Ahmad Zamani Kajian Penggunaan Realiti Maya Didalam Kejuruteraan Awam Di Malaysia Link

Lau Eng Kee Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Kejuruteraan Bekalan Air Link Link

Presley Anthony Informasi Jalan Raya UTM Menggunakan Sistem Maklumat Geografi ( SMG ) Link
1 2 3 4 5 6 7


Ting Ing Loke Kesedaran Terhadap Keperluan Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di PSZ ( Aspek Kesihatan ) Link Link

Lim Chee Tiong Awareness Of OSHA Requirements In FKA ( Health Aspect ) Link Link

Rafizul Hafiz Ramli Rekabentuk Lampu Isyarat Berbantukan Komputer Untuk Tujuan E-Pembelajaran Link Link

Mohd Firdaus Alwan Rekabentuk Asas PAD Dan Berkembar Berbantukan Komputer Untuk Tujuan E-Pembelajaran Link Link

Mohd Saiful Nizam Sistem Maklumat Pengurusan Projek Pembinaan Yang Diselia Oleh Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor Darul Takzim Link Link

Mohd Nazawee Pembangunan Aplikasi Multimedia Bagi Proses Analisis Dan Rekabentuk Rasuk Konkrit Bertetulang Link Link

Mohd Fahmi Abd Aziz REkabentuk Dan Analisis Konkrit Prategasan Dengan Komputer Bagi Tujuan E-Pembelajaran Link Link

Hasrunizan Alhadi Sistem Maklumat Konkrit Pasang Siap Untuk Rumah Kos Rendah Link Link

Ahmad Faliq Pembangunan Dan Pengumpulan Litaratur Untuk Pangkalan Data Kajian Struktur Jambatan Link Link

No comments:

Post a Comment

Post a Comment