Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, March 29, 2009

ZIKIR SELEPAS SOLAT WITIR

Berikut adalah zikir selepas solat witir seperti yang diamalkan oleh nabi junjungan kita saw.
Maksudnya:
"Maha suci (Engkau Ya Allah), Raja Yang Maha suci."

Dibaca tiga kali dan yang ketiganya dikeraskan serta dipanjangkan suaranya dengan berkata:


Maksudnya:
"Tuhan-nya para malaikat dan malaikat Jibril."

(HR Nasa’I 3/244, Daruqutni. Tambahannya terdapat dalam riwayat Daruqutni 2/31 dan sanadnya shahih. Lihat Zadul Ma’ad tahqiq Syu’aib dan Abdul Qadir Al Arna’uth 1/377)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment